sagame1688

sagame1688 ไม่ยอมรับช้าลงใน 4Q ท่ามกลางการท่องเที่ยวที่ได้รับ

การส่งออกบริการเกมในไตรมาสลำดับที่สี่ของมาเก๊าองค์ประกอบสำคัญของสินค้ามวลรวมภายในประเทศของเมือง (GDP) sagame1688 มองเห็นการต่ำลงของการน้อยลงของปีต่อปีเมื่อเทียบกับไตรมาสลำดับที่สาม

การส่งออกดังที่กล่าวผ่านมาแล้วต่ำลง 70.3% เมื่อเทียบเคียงเป็นทุกปีในตอนสามเดือนถึงวันที่ 31 ธ.ค.เทียบกับการยุบตัว sagame1688 93.6% เมื่อเทียบเคียงเป็นทุกปีในไตรมาสลำดับที่สามตามข้อมูลที่เผยแพร่ในวันศุกร์โดยสถิติของเมือง รวมทั้งบริการสำรวจจำนวนประชากร

การส่งออกบริการการท่องเที่ยวในไตรมาสลำดับที่สี่น้อยลงจำนวนร้อยละ 48.9 sagame1688 เมื่อเทียบเคียงเป็นทุกปีเมื่อเทียบกับการน้อยลงปริมาณร้อยละ 87.9 ในไตรมาสลำดับที่สาม

“ในฐานะที่เป็นผู้เข้าชมที่ฟื้นจากไตรมาสก่อนหน้าการส่งออกบริการต่ำลงที่ชะลอตัวลง 61.0% เมื่อเปรียบเทียบเป็นทุกปี” บันทึกสถิติ ปริมาณผู้เข้าชมที่มาพร้อมทั้ง Macu มากขึ้นปริมาณร้อยละ 150.3 ในไตรมาสลำดับที่สี่ของไตรมาสลำดับที่สี่ตามข้อมูล

GDP โดยรวมของมาเก๊าหดตัวลงปริมาณร้อยละ 45.9 ในปีต่อปีในไตรมาสลำดับที่สี่เมื่อเทียบกับการน้อยลงจำนวนร้อยละ 63.8 ในตอนสามเดือนถึง 30 เดือนกันยายน

จีดีพีของเมืองทั้งผองในปี 2020 หดตัวจำนวนร้อยละ 56.3 ต่อปีในด้านจริง

อุปสงค์ในประเทศไตรมาสลำดับที่สี่หดตัวลดน้อยลง 6.4% เมื่อเปรียบเทียบเป็นทุกปี “Milder” ก้าวมากยิ่งกว่าในไตรมาสก่อนหน้า “เนื่องในการน้อยลงของค่าครองชีพการบริโภคภาคเอกชนที่ต่ำลงบางส่วน” พูดถึงสำนักสถิติ

ค่าใช้สอยการบริโภคหนสุดท้ายในครอบครัวในตลาดภายในประเทศมีการน้อยลง 2.4% เมื่อเปรียบเทียบเป็นทุกปีมีขนาดเล็กกว่าการยุบตัวปริมาณร้อยละ 8.4 ในไตรมาสลำดับที่สามโดยมีคุณภาพเยอะที่สุด “ได้รับการช่วยสนับสนุน” โดย “โครงงานเงินช่วยเหลือการบริโภค” ของรัฐบาลมาเก๊า

Deflator ของ GDP โดยนัยซึ่งวัดความเคลื่อนไหวโดยรวมของราคาลดน้อยลง 2.0% เมื่อเทียบเคียงเป็นทุกปีในไตรมาสลำดับที่สี่